<var id="h1hlx"><strike id="h1hlx"><listing id="h1hlx"></listing></strike></var>
<cite id="h1hlx"></cite>
<var id="h1hlx"><strike id="h1hlx"></strike></var>
<var id="h1hlx"></var>
<var id="h1hlx"></var><menuitem id="h1hlx"><dl id="h1hlx"><progress id="h1hlx"></progress></dl></menuitem>
<var id="h1hlx"><video id="h1hlx"></video></var><var id="h1hlx"><dl id="h1hlx"></dl></var>
<var id="h1hlx"><strike id="h1hlx"></strike></var>
<cite id="h1hlx"></cite>
<var id="h1hlx"></var>
<var id="h1hlx"></var>
<var id="h1hlx"></var>
<var id="h1hlx"></var>

研发实力

Research and development strength

放射性核素定位标记合成

放射性同位素的定位(非定位)标记合成:
  定位标记14C、3H:小分子化学药物发动物ADME研究。
  非定位标记14C、3H、32P、125I:大分子生物技术药物的动物ADME研究。
药物非临床药代动力学研究:
  物质平衡研究:血浆、组织、排泄物中原形药和代谢产物总体和分别的药动学研究; 
  放射性样品检测分析:与LC/MS/MS相结合,进行代谢产物鉴定; 
  放射自显影技术:组织分布。

快三计划