<var id="h1hlx"><strike id="h1hlx"><listing id="h1hlx"></listing></strike></var>
<cite id="h1hlx"></cite>
<var id="h1hlx"><strike id="h1hlx"></strike></var>
<var id="h1hlx"></var>
<var id="h1hlx"></var><menuitem id="h1hlx"><dl id="h1hlx"><progress id="h1hlx"></progress></dl></menuitem>
<var id="h1hlx"><video id="h1hlx"></video></var><var id="h1hlx"><dl id="h1hlx"></dl></var>
<var id="h1hlx"><strike id="h1hlx"></strike></var>
<cite id="h1hlx"></cite>
<var id="h1hlx"></var>
<var id="h1hlx"></var>
<var id="h1hlx"></var>
<var id="h1hlx"></var>

研发实力

Research and development strength

创新药全套非临床药代动力学评价

非临床药代动力学系统评价:
  药物:化学药物、生物技术药物、中药及天然药物;
  其他:(含药)医疗器械类、添加剂类、农药、兽药、化妆品、化工类等。
实验技术:
  体外ADME实验:油水分布系数,溶解度,肝微粒体稳定性,肝药酶抑制,血浆蛋白结合率,肝细胞稳定性,PAMPA,Caco-2,谷胱甘肽结合反应,  肝药酶诱导;
  体内PK实验:可采用大小鼠、犬、猴等多种实验动物,检测手段包括LC-MS、PCR及同位素标记。可提供物料平衡及代谢途径研究、组织分布研究、胆汁排泄、代谢产物鉴定等。

快三计划